भुकम्प पछिको निजी आवास पुननिर्माणमा नुवाकोटको अवस्था र कोभिड–१९ को प्रभाव (रेडियो कुराकानी)