फेसबुकमा भैसी विक्रिको सन्देश र एफएममा ब्याडको राँगोको विज्ञापन